ZAJĘCIA DODATKOWE

Rytmika - Izabela Pogonowska-Pomper
Są to zajęcia rozwijające muzykalność , inteligencję muzyczną oraz inteligencję przestrzenno-ruchową poprzez: naukę piosenek, zabawy słuchowo - ruchowe... Czytaj więcej...

Psycholog - Magdalena Duszyńska
Diagnoza psychologiczna. Czym jest diagnoza? Istotą diagnozy jest całościowe poznanie dziecka – jego możliwości rozwoju, trudności z jakimi się boryka, zachowań, z którymi sobie nie radzi, specyfiki funkcjonowania w środowisku szkolnym / przedszkolnym, a także rodzinnym. Diagnoza psychologiczna określa wpływ i stopień udziału wielowymiarowych czynników ... Czytaj więcej...

Logopeda - Monika Krzywda
Zajęcia grupowe logopedyczne:
- rozwój rozumienia mowy u dzieci,
- poszerzenie słownictwa czynnego i biernego,
- rozwój wrażliwości słuchowej,
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego ... Czytaj więcej...

Język Angielski - Magdalena Duszyńska

Taniec - Karolina Kozów
Taniec dla dzieci 1 raz w tygodniu - 60zl miesięcznie