Terapia psychologicznaTerapia psychologiczna obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej, poznawczo-behawioralnej ora rozwojowej w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny. Początkiem terapii jest diagnoza i analiza dokumentacji medycznej/pedagogicznej, dzięki którym określa się szczegółowe i indywidualne cele terapeutyczne. Zazwyczaj terapia jest prowadzona w systenie indywidualym, jednak w szczególnych przypadkach może zostać wzbogacona o zajęcia grupowe.

Terapia psychologiczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci:

• z trudnościami w nauce
• z deficytami uwagi
• z nadpobudliwością ruchową
• z trudnościami w relacjach z rówieśnikami
• z trudnościami w relacjach z rodzicami
• z trudnościami emocjonalnymi
• z deficytami w umiejętnościach społecznych
• z zaburzeniami zachowania
• z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem
• rozwijających się typowo ale prezentujących trudności wychowawcze
• o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
• niepełnosprawnych

Jak często?

Terapia psychologiczna odbywa się regularnie 1 lub 2 razy w tygodniu