PLAN DNIA

06:45 – 08:15 – schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe
08:15 – 08:30 – ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe
08:30 – 09:00 – śniadanko
09:00 – 10:00 – zajęcia edukacyjne grupowe z elementami SI, RRVS i MDS,
zajęcia dodatkowe
10:00 – 11:00 – pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki
11:00 – 11:30 – zupka
11:30 – 13:00 – drzemka, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie
utworów literatury dziecięcej,
(starsze grupy - zabawy swobodne, gry stolikowe, układanki,
zabawy konstrukcyjne)
13:00 – 13:30 – II danie
13:30 – 15:00 – zabawy swobodne w sali, praca indywidualna i wyrównawcza
15:00 – 15:30 – podwieczorek
15:30 – 17:00 – zabawy integracyjne, czytanie książeczek, odbieranie dzieci