Konsultacja psychologicznaKonsultacja to jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest ustalenie charakteru trudności z jakimi mierzy się dziecko i zaproponowanie skutecznych działań, by problem wyeliminować lub znacznie poprawić funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i rówieśniczym. Konsultacja może stanowić pierwszy etap diagnozy deficytów oraz wyznaczenia mocnych stron dziecka.

Warto się spotkać gdy dziecko:

• Trudno się adaptuje, jest nieśmiałe, bywa wycofane i zalęknione, jest labilne emocjonalnie
• Nie chce się uczyć, chodzić do szkoły, nie przejawia poznawczej ciekawości
• Jest konfliktowe, agresywne
• Jest / było świadkiem traumatycznego wydarzenia np. wypadku, śmierci, rozwodu bliskich osób
• Przejawia opóźnienie w rozwoju np. nie siada, nie chodzi nie mówi
• Jest nadmiernie aktywne ruchowo
• Łatwo się rozprasza
• Ma kłopoty z asertywnością
• Kłamie
• Ma kłopoty z jedzeniem