Od piosenki do literki - Metoda Dobrego Startu

Głównym założeniem MDS profesor Marty Bogdanowicz jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter
i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji,
które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych,
słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej
i prawej strony) i przestrzeni.


MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują
w niej trzy elementy:

• element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-
wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas
reprodukowania znaków graficznych;
• element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;
• element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki
matematyczne).


W jakim celu?
• W celu wspomagania rozwoju psychoruchowego
• W celu wyrównania lub zminimalizowania opóźnień rozwojowych – przyswojenie prawidłowych
nawyków ułatwiających w przyszłości naukę pisania i czytania
• W celu doskonalenia funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, ruchowych, dotykowych
oraz ich wzajemnego współdziałania
• W celu kształcenia lateralizacji, orientacji przestrzennej i schematu ciała
• W celu wspomagania rozwoju społecznego: empatii, współdziałania w grupie rówieśniczej
• w celu pobudzeia motywacji i twórczości
• W celu usprawnienia pamięci, spostrzegawości i uwagi