Pofiglujmy z kocem! Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego, opracowana przez Weronikę Sherborne, wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Zajęcia stymulują rozwój emocjonalny, fizyczny, poznawczy i społeczny dziecka. Jest to system ćwiczeń – zabaw – relacji, które wyglądają jak domowe przewalanki i baraszkowanie na dywanie, a tak naprawdę, to specjalnie zaprojektowane zestawy ćwiczeń, których celem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka.

Korzyści z zajęć
• Dają pozytywne wrażenia w kontaktach z innymi ludźmi
• Wzmacniają świadomość własnego ciała oraz własnego „ja”
• Wpływają na rozwój społeczny: uczą empatii, współdziałania w grupie rówieśniczej
• Dają okazję do rozładowania napięcia i kontrolowania własnych emocji
• Stanowią próbę pokonania własnych zahamowań i uprzedzeń
• Uczą koncentracji na zadaniu i zaufania do partnera w zabawie
• Wyzwalają zaangażowanie i dodają pewności siebie
• Uczą kreatywności w myśleniu i inicjowania działań
• Pokazują jak się wyciszyć po okresie intensywnych, emocjonujących zabaw
• Utrwalają określone wzorce ruchowe, które mogą być wykorzystane na co dzień
• Wpływają na jakość komunikacji, wyrażania swoich potrzeb i emocji w adekwatny sposób
• Dają radość!

Przewidywane osiągnięcia Dziecko…
• Lepiej komunikuje się z rówieśnikami - potrafi wyrazić swoje potrzeby w adekwatny sposób,
pomaga osobom starszym i słabszym, umie zwrócić się z prośbą do kolegi o pomoc
i podziękować za nią
• staje się odpowiedzialne za wykonanie zadania, za osobę którą się opiekuje - umie dostrzegać
różnice miedzy Wymaganiami stawianymi starszym i młodszym dzieciom, rozumie, że jako
starsze mają one więcej obowiązków w grupie zróżnicowanej pod względem wieku, potrzeb
i możliwości, przejmują więcej odpowiedzialności
• Potrafi zachować zasady bezpieczeństwa nie tylko w czasie ćwiczeń ale w różnych sytuacjach
życiowych
• Jest bardziej otwarte i kreatywne w myśleniu i działaniu, inicjuj zabawę
• Swobodnie i bez zahamowań bierze udział we wszystkich formach aktywności
• Nie boi się wchodzić w relacje interpersonalne z dziećmi i dorosłymi - potrafi odwzajemniać
uczucia pozytywne i lepiej radzi sobie z kontrolowaniem uczuć negatywnych
• Umie zachować odpowiedni dystans w stosunku do dorosłego wiedząc, że jest to osoba
mu życzliwa pomocna
• Ma opanowane określone doświadczenia ruchowe, które mogą być zastosowane w wielu innych
zadaniach fizycznych
• Lepiej koncentruje się na powierzonych mu zadaniach, wykonuje je dokładnie, starannie
i do końca