LOGOPEDIA

Zajęcia grupowe logopedyczne:
- rozwój rozumienia mowy u dzieci,
- poszerzenie słownictwa czynnego i biernego,
- rozwój wrażliwości słuchowej,
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego ( m.in. język, wargi, podniebienie,żuchwa),
- ćwiczenia oddechowe (m.in. wydłużenie fazy wydechowej),
- kontrola prawidłowego sposobu przyjmowania pokarmów (wyłonienie dzieci
z nieprawidłowościami w zakresie połykania),
- masaże logopedyczne,
- kształtowanie słuchu fonematycznego (różnicowanie dźwięków mowy),
- ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej i małej, percepcji wzrokowej, pamięci, uwagi.

Wykonywanie oceny rozwoju mowy dzieci w celu wyłonienia dzieci
z nieprawidłowościami w rozwoju mowy.

Indywidualna terapia logopedyczna, po podpisaniu umowy z rodzicem i wyrażeniu zgody przez przedszkole na przeprowadzanie zajęć obejmuje:

Terapie w zakresie zaburzeń takich jak:
• żucie, gryzienie, połykanie
• wady wymowy (dyslalia)
 - nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
 - nieprawidłowa wymowa głosek l, r
 - nieprawidłowej wymowa głosek k, g
 - zaburzenia realizacji dźwięczności
 - opuszczanie, zastępowanie i/lub zniekształcanie większości głosek
• opóźniony rozwój mowy (ORM)
• afazja, dysfazja
• dyzartria

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy a poziom trudności ćwiczeń dostosowany odpowiednio do wieku danej grupy