RYTMIKA

Są to zajęcia rozwijające muzykalność ,inteligencję muzyczną oraz inteligencję przestrzenno - ruchową poprzez: naukę piosenek, zabawy słuchowo - ruchowe, zabawy muzyczne z elementami bajkoterapii, zabawy rytmiczne, zabawy muzyczne rozwijające wyobraźnię, elementy tańców, relaks.